สินค้าแบ่งออกเป็นกลุ่มประกอบด้วย
- ECOCARE สารสกัดจากธรรมชาติ ที่ได้ มาตรฐาน ออร์แกนิก จาก COSMOS 
- VITACARE สารสกัดจากพืชหลากชนิดที่ถูกคัดสรรจากแหล่งที่เหมาะสม อุดมด้วยสารสำคัญ นานาชนิด
- OILYCARE น้ำมันที่สกัดจากพืชธรรมชาติที่อุดมไปด้วยคุณสมบัติในการรักษาผิวพรรณและเส้นผม
- SPARKCARE สารสกัดธรรมชาติที่ผสานคุณสมบัติจากพืชหลากหลายชนิด ให้คุณสมบัติหลากหลาย และ เพิ่มจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์
- IMAGINECARE สารสำคัญที่มีต้นกำเนิดจากธรรมชาติ ผสานจินตนาการเพื่อช่วยสร้างจุดเด่นให้ผลิตภัณฑ์

*** สามารถ search หา ชื่อ/กลุ่มสินค้า ที่สนใจในช่อง search ด้านข้าง***

PRODUCTPRODUCTBENEFITIECIC COSMOSHALALVEGANISO 16128
ECOcareACAI - ECO
(Euterpe oleracea)
Nourishing and antioxidant. It stimulates circulation.YYY-99.4
ECOcareALOE VERA GEL - ECO
(Aloe vera)
Ideal for sensitive skin. Reepithelizing, anti- inflammatory, inmunomodulator and hydrating. YYY-99.4
ECOcareAPISSENCE ECO
(Honey)
Honey-Eco. due to its composition, honey offers moisturizing, antioxidant and calming properties among others, which are interesting for hair care. It offers a natural shine and a deep moisturization to the hair, which looks better. YYYN99.4
ECOcareAPPLE - ECO
(Pyrus malus)
Antioxidant and moisturizing. It stimulates cellular regeneration and regulates transepidermal water loss.YYY-99.4
ECOcareARGAN OIL ECO
(Argania spinosa)
Oil. Antioxidant. Anti-aging. Hydrating. Regenerating. Restructuring. Skin sotening. Emollient.YYY-100
ECOcareCALENDULA - ECO
(Calendula officinalis)
Anti-irritation. Promotes skin repair and healing. Skin soothing. Skin protector. Free radicals scavenger. Moisturizer. Stimulates skin defenses.YYY-99.8
ECOcareCENTELLA ASIATICA - ECO
(Centella asiatica)
Firming. Epithelizing. Wound healing. Moisturizing. Emollient. Tonifying. Blood flow activator. Anti-cellulite. freeYYY-99.6
ECOcareCHAMOMILE - ECO
(Chamomilla recutita)
Anti-irritation. Skin soothing. Skin protector. Free radicals scavenger.YYY-99.4
ECOcareCOCOA - ECO
(Theobroma cacao)
this appreciated ingredient has theobromine and caffeine among other compounds which give it a clear lipolytic effect. It also stimulates the circulatory system and it is an antioxidant agent. It is highly adequate to deal with excess weight and cellulite problems but also to remodel igure.YYY-99
ECOcareCOFFEE - ECO
(Coffea arabica)
this well-known product has methylxanthines, with caffeine among them, and other compounds which act on the adipose tissue and circulation, facilitating the slimming and diminishing effects on the fatty tissue. It is appropriate for slimming, body weight diminishing and/or cellulite freeYYY-99.4
ECOcareCUCUMBER EXTRACT - ECO
(Cucumis sativus L.)
Water soluble extract. Regulation of skin moisturizing. Refreshing effect. Stimulant. Revitalizing. Anti-aging.YYY-100
ECOcareEDELWEISS - ECO
(Leontopodium alpinum)
Typical from the Alps, this famous flower is antioxidant, anti-inflammatory and purifying. YYY-99.6
ECOcareEVERLASTING - ECO
(Helichrysum stoechas)
Contains polyphenols, protects against free radicals. YYY-99.4
ECOcareGINGER - ECO
(Zingiber officinale)
Anti-collagenase. Improves skin irmness. Anti-irritation. Improves skin defense.YYY-99.5
ECOcareGINKGO - ECO
(Ginkgo biloba)
Anti-aging. Free radicals scavenger. Reduces inflammatory processes. Increases lipolysis. Stimulates blood circulation. Anticellulite. Energizing. Stimulates ibroblast metabolism.YYY-99.3
ECOcareGOJI - ECO
(Lycium Barbarum L.)
this exotic product gives energy and vitality to the skin due to the high variety of compounds which offers. It helps to maintain a healthy and good looking skin. It is dermo-stimulant and antioxidant.YYY-98.2
ECOcareGREEN TEA - ECO
(Camellia sinensis)
Free radicals scavenger. Anti- collagenase.YYY-99.6
ECOcareHIBISCUS - ECO
(Hibiscus sabdariffa)
Elastase inhibitor. Increases skin elasticity. Skin protector. Anti-aging.YYY-98.8
ECOcareLEMON - ECO
(Citrus limonum R.)
Antioxidant, stimulates cellular regeneration and collagen synthesis. Anti-wrinkles. Venotonic and vasoprotector. YYY-99.4
ECOcareLICORICE - ECO
(Glycyrrhiza glabra)
Anti-inflammation. Stimulates the skin defenses. Skin protector. Anti-aging.YYY-99.4
ECOcareMANGO - ECO
(Mangifera indica)
this fruit has moisturizing properties for skin and hair. It is rich in sugars and vitamins which offer freshness to the skin.YYY-98.9
ECOcareMARSHMALLOW - ECO
(Althaea officinalis)
Moisturizing. Anti-inflammatory. Hyaluronidase inhibitor. Skin protector. Emollient.YYY-99.4
ECOcareMEDITERRANEAN OIL - ECO
(Olea europaea)
Antioxidant. Moisturizing. Repairs barrier function. Hair conditioning.YYY-100
ECOcareMINT - ECO
(Mentha piperita,)
Prevent the oxidative damage on skin and avoid premature skin aging.YYY-99.6
ECOcareOLIVE - ECO
(Olea europaea)
this is a typical Mediterranean ingredient with powerful antioxidant properties, which become highly beneicial for sun care. It is photoprotector, antioxidant and hair color protector. YYY-99.5
ECOcareRED VINE - ECO
(Vitis vinifera)
Blood flow activator, antioxidant, astringent, hair color protector. YYY-99.6
ECOcareROSEMARY - ECO
(Rosemarinus officinalis)
Anti-aging. Free radicals scavenger. Reduces inflammatory processes. Skin purifying.YYY-99.7
ECOcareST. JOHN'S WORT - ECO
(Hypericum perforatum L,)
Soothes sensitive skin irritation thanks to its anti-inflammatory activity.YYY-99.6
ECOcareTHYME - ECO
(Thymus vulgaris)
Antimicrobial. Dermo-purifying. Hair care.YYY-99.6
VITAcareACACIA APISSENCEAcacia honey extract. Water soluble extract. Moisturizing. Hair and skin conditioning. Anti- inflammatory. Sensitive and/or irritated skin. Anti-acne. Anti-aging. Photoprotection. Hair color protection. Antimicrobial. Purifying.Y-YN100
VITAcareACEROLA EXTRACT H.GL. -M.S.
(Malpighia glabra)
Water soluble extract. Collagen synthesis stimulation. Firming. Wound healing. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection. Hair color protection. Moisturizing.Y-Y-99.5
VITAcareALOE VERA GEL I-10 C-01Water soluble extract. Re-epithelizing. Moisturizing. Emollient. Refreshing. Anti-aging. Mature and damaged skin. Anti-inflammatory. Sensitive and irritated skin. Calming. Skin protection. .Y-Y-99.5
VITAcareALOE VERA GEL M.S.
(Aloe barbadensis)
Water soluble extract. Re-epithelizing. Moisturizing. Emollient. Refreshing. Anti-aging. Mature and damaged skin. Anti-inflammatory. Sensitive and irritated skin. Calming. Skin protection.Y-Y-99.5
VITAcareALOE VERA POWDER C-02
(Aloe barbadensis)
Powder. Re-epithelizing. Moisturizing. Soothing. Refreshing. Anti-aging. Mature skin. Anti- inflammatory. Sensitive or/and irritated skins. Calming. Immunomodulatory. Skin protection.Y-Y-100
VITAcareAMBER EXTRACT M.S.
(Pinus succinifera)
Hair conditioning, antioxidant, strengthener. NNY-0
VITAcareAPIPROTECT ZNSNPropolis extract. Water soluble extract. Anti-aging. Mature skin. Antioxidant. Photoprotection. Hair color protection. Anti-inflammatory. Anti-irritant. Wound healing. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic. Deodorant.Y-YN100
VITAcareAPISSENCE
(Honey)
Water soluble extract. Moisturizing. Conditioning. Sensitive and irritated skin. Anti-aging. Photoprotection. Hair color protection. Anti- inflammatory. Anti-acne.YNY-0
VITAcareAPPLE EXTRACT H.GL. - M.S.
(Pyrus malus)
Water soluble extract. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection. Hair color protection. TEWL regulation. Moisturizing. Emollient. Cell regeneration stimulating. Exfoliating. Blood flow activator.Y-Y-99.6
VITAcareAPRICOT EXTRACT H.GL. -M.S.
(Prunus armeniaca)
Skin moisturizing. Free radicals scavenger. Natural fruit acids. Skin smoothness.Y-Y-99.6
VITAcareARNICA EXTRACT GNBN
(Arnica montana)
Water soluble extract. Venotonic and vessel- protection. Anti-inflammatory. Anti-cellulite. Anti- aging. Slows down hair growth. Antiseptic.Y-Y-99.5
VITAcareARTICHOKE EXTRACT H.GL.-M.S.Water soluble extract. Anti-aging. Antioxidant. Protection of skin and hair against oxidative processes. Photoprotection. Hair color protection. Purifying. Antiseptic.Y-Y-99.6
VITAcareASIATIC CENTELLA EXTRACT H.GL. - M.S.
(Centella asiatica)
Water soluble extract. Epithelizing. Promotes collagen synthesis. Stimulates dermal metabolism. Anti-aging. Skin irmness.Y-Y-99.6
VITAcareAVOCADO EXTRACT GSB
(Persea gratissima)
Water soluble extract. Anti-aging. Anti-wrinkles. Collagen synthesis stimulation. Wound healing. Antioxidant. Photoprotection. Restores skin barrier function. Sensitive or irritated skin. Moisturizing.YNY-0
VITAcareBALM MINT EXTRACT H.GL.- M.S.
(Melissa officinalis)
Water soluble extract. Relaxing. Sedative. Insecticide. Anti-aging. Decongestant. Purifying. Antiseptic.Y-Y-99.6
VITAcareBAMBOO EXTRACT D.C. -M.S.
(Bambusa arundinacea)
Water soluble extract. Anti-aging. Free radicals scavenger. Men's care. Photoprotection. Hair color protection. General blood circulation stimulation. Anti-irritant.YNY-0
VITAcareBARLEY EXTRACT GNBN
(Hordeum vulgare)
Water-soluble extract. Antioxidant. Anti- inflammatory. Epithelizing.YNY-99.5
VITAcareBILBERRY EXTRACT GNBN
(Vaccinium myrtillus)
Water soluble extract. Blood flow activator. Tonifying. Anti-cellulite. Anti-inflammatory. Antioxidant. Anti-aging.Y-Y-99.5
VITAcareBIRCH EXTRACT GNBN
(Betula alba)
Water soluble extract. Astringent. For greasy hair. Against hair loss. Anti-cellulite treatments. Diuretic and depurative. Increases elasticity of the skinYNY-99.5
VITAcareBLACK BACCARA ROSEThe black rose is a symbol of mad love or real passion. Luxury and elegance for daily beauty moments . A velvety touch on the skin, like its petals. YNY-99.5
VITAcareBLACK PEPPER EXTRACT H.GL. - M.S.Water soluble extract. Antioxidant. Anti- aging. Photoprotection. Hair color protection. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic. Insect repellent. Anti-cellulite. Microcirculation activator.YNY-99.5
VITAcareBUTCHER'S BROOM EXTRACT H.GL. - M.S.
(Ruscus aculeatus)
Water soluble extract. Phlebotonic. Anti- inflammatory. Anti-cellulite.Y-Y-99.4
VITAcareCALENDULA EXTRACT H.GL.- M.S.Water soluble extract. Reepithelizing and wound healing. Sensitive, dry or irritated skin. Anti- inflammatory. Soothing. Anti-aging. Repairing. Moisturizing. Y-Y-99.6
VITAcareCAPUCINE EXTRACT HGLMSWater soluble extract. Microcirculation stimulation. Invigorating. Tonifying. Against hair loss. Antiseptic. Purifying. Anti-dandruff. Antioxidant. Hair color protection. Photoprotection.Y-Y-99.5
VITAcareCARROT EXTRACT GNBN
(Daucus carota)
Water soluble extract. Tan accelerator and extender. Facilitate tanning. Photoprotective. Anti-aging. Hair and skin repairing. Emollient. Smoothing. Moisturizing.Y-Y-99.5
VITAcareCHAMOMILE EXTRACT H.GL. - M.S.Water soluble extract. Anti-inflammatory. Sensitive and irritated skin. Re-epithelizing. Anti-acne. Deodorant. Antiseptic. Anti-varicose veins. Hair lightening and brightening.YNY-99.6
VITAcareCHIA EXTRACT GNBNAntioxidant. Anti-inflammatory. Photoprotection. Moisturising and conditioning. .Y-Y-99.4
VITAcareCINCHONA EXTRACT GNBNWater soluble extract. Tonifying. Invigorating. Anti- hair loss. Anti-aging. Conditioning. Antioxidant. Hair color protection. Photoprotection. Astringent. Purifying. Antiseptic. Soothing. Anti-inflammatory. Sensitive skin.YNY-99.5
VITAcareCOCONUT EXTRACT H.GL.-M.S.
(Cocos nucifera)
Water soluble extract. Moisturizing. Filmogenic. Barrier function restoring. Conditioning. Hair conditioning, protection and repairing. Y-Y-99.5
VITAcareCOFFEE EXTRACT H.GL. - M.S.
(Coffea arabica)
Water soluble extract. Anti-cellulite. Lipolytic. Tonifying. Antioxidant. Anti-aging. Antiseptic.YNY-99.5
VITAcareCOMFREY EXTRACT H.GL. - M.S.Water soluble extract. Emollient. Moisturizing. Decongestant.Y-Y-99.5
VITAcareCOMMON SOAPWORT EXTRACT H.GL. - M.S.Water soluble extract. Astringent. Seboregulating. Anti-hair loss. Purifying. Antiseptic. Anti- inflammatory. Irritated or sensitive skin or scalp.Y-Y-99.6
VITAcareCONEFLOWER EXTRACT PNBNWater soluble extract. Wound healing. Firming. Epithelizing. Immunostimulatory. Anti-acne. Anti- inflammatory. Anti-irritant. Anti-aging.YNY-0
VITAcareCORNFLOWER EXTRACT GNBNWater soluble extract. Vascular protector and venotonic. Decongestant. Anti-inflammatory. AntioxidantY-Y-99.5
VITAcareCOTTON EXTRACT H.GL.- M.S.
(Gossypium sp)
Water soluble extract. Moisturizing. Filmogenic. Improves biomechanical properties of skin. Hair and skin conditioning. Hair repairing. increases hair elasticity and reduces its risk of breakage.Y-Y-99.6
VITAcareCRANBERRY EXTRACT GNBNWater soluble extract. Venotonic and vasoprotective. Anti-cellulite. Anti-inflammatory. Antioxidant. Anti-aging. Collagen synthesis stimulating. Moisturizing. Exfoliating. Depigmenting. Antiseptic.Y-Y-99.5
VITAcareCUCUMBER EXTRACT H.GL. - M.S.Water soluble extract. Regulation of skin moisturization. Refreshing. Stimulant. Revitalizing. Anti-aging.Y-Y-99.5
VITAcareCYPRESS EXTRACT GNBN
(Cupressus sempervirens)
Water soluble extract. Astringent. Seboregulating. Antiseptic. Antimicrobial. Wound healing. Vasoconstrictor. Blood flow activator. Aromatherapy. .Y-Y-99.5
VITAcareDATE EXTRACT H.GL.- M.S.Water soluble extract. Anti-aging. Premature aging prevention. Anti-wrinkles. Firming. Regenerative. Wound healing. Re-epithelization. Moisturizing. Conditioning. Anti-acne. Deodorant. Antioxidant. Photoprotection. Hair color protection.Y-Y-99.5
VITAcareDOG ROSE EXTRACT M.S.
(Rosa canina)
Water soluble extract. Anti-aging. Antioxidant. Anti- free radicals. Photoprotection. Anti-inflammatory. Vessel-protection. Venotonic. Relief for varices. Draining agent. General blood circulation stimulation. Astringent. Sebum secretion regulation. Antibacterial. Purifying. Antiseptic.YNY-0
VITAcareDRAGON FRUIT EXTRACT H.GL. - M.S.Water soluble extract. Anti-aging. Mature skin. Antioxidant. Photoprotection. Protection of skin and hair integrity against oxidative processes. Collagen synthesis stimulation. Firming. Wound healing. Soothing. Reepithelizing. Moisturizing. TEWL regulation.YNY-99.5
VITAcareEUCALYPTUS EXTRACT GNBN
(Eucaplytus globulus)
Water soluble extract. Astringent. Seboregulating. Epithelizing. Deodorant. Antiseptic. Purifying. Insect repellent. Anti-inflammatory. Wound healing agent.Y-Y-99.5
VITAcareFENNEL EXTRACT H.GL. - M.S.
(Foeniculum vulgare)
Water soluble extract. Astringent. Sebum secretion regulation. Epithelizing. Anti-inflammatory. Anti-irritant. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection.Y-Y-99.5
VITAcareFIELDPOPPY EXTRACT H.GL. - M.S.
(Papaver rhoeas)
Water soluble extract. Blood flow activator, vasoprotective and venotonic. Antioxidant. Avoids the formation of expression lines. Firming. . Y-Y-99.6
VITAcareFUCUS EXTRACT H.GL. - M.S.Water soluble extract. Anticellulite. Moisturizing. Filmogenic. Epithelizing. Soothing. Anti-irritant. Anti- aging. Antioxidant. Purifying. Antiseptic.Y-Y-99.5
VITAcareGENTIAN EXTRACT H.G. SCONSWater soluble extract. Tonic. Invigorating. Skin purifying.YNY-0
VITAcareGINKGO BILOBA EXTRACT H.GL. - M.S.
(Ginkgo biloba)
Water soluble extract. Anti-aging. Photoprotection. Hair color protection. Re-epithelizing. Anti-irritation. Blood circulation stimulation. Decongestant. Anti- cellulite.Y-Y-99.5
VITAcareGINSENG EXTRACT GNBNWater soluble extract. Anti-aging. Anti-wrinkles. Firming. Increases collagen synthesis. Antioxidant. Hair growth stimulation.Y-Y-99.6
VITAcareGRAPE (FRUIT) EXTRACT GNBNWater soluble extract. Antioxidant. Anti- aging. Hair color protection. Photoprotection. Anti-inflammatory. Anti-irritant. Soothing. Vasoprotective. Anti-edema. Hair growth stimulator. Against hair loss.YNY-99.6
VITAcareGRAPE (SEED) EXTRACT H.GL. - M.S.
(Vitis vinifera)
Water soluble extract. Anti-aging. Antioxidant. Photoprotection. Hair color protection. Anti- inflammatory. Anti-irritant. Vasoprotective. Blood circulation stimulation. Against hair loss. Anti-acne. Purifying. Antiseptic.YNY-0
VITAcareGRAPEFRUIT EXTRACT H.GL. - M.S.
(Citrus grandis)
Water soluble extract. Collagen synthesis stimulation. Anti-aging. Moisturization. Purifying. Antimicrobial. Hairstyle ixation and conditioning.Y-Y-99.7
VITAcareGREAT BURDOCK EXTRACT GNBN
(Arctium majus)
Water soluble extract. Seboregulating. Purifying. Antiseptic. Anti-inflammatory. Emollient. Anti-aging. Free radicals scavenger. Antioxidant.Y-Y-99.5
VITAcareGREEN NUTRISEAWater-soluble extract. Antioxidant. Anti-aging. Anti free radicals. Stimulates blood circulation. Anti- cellulite.N-Y-99.5
VITAcareGUARANA EXTRACT GDBN
(Paullinia cupana)
Water soluble extract. Action on the adipose tissue. Anti-cellulite. Blood circulation stimulation. Astringent. Regulation of sebum secretion. Epithelizing.Y-Y-99.5
VITAcareHAMAMELIS EXTRACT H.GL. - M.S.
(Hamamelis virginiana)
Water soluble extract. Improves general blood circulation. Antioxidant. Anti-aging. Antiseptic.Y-Y-99.7
VITAcareHARPAGOPHYTUM EXTRACT H.GL.-M.S.Anti-irritant. Anti-aging. Photo-protection. Hair color protectionNNYN99.5
VITAcareHENNA EXTRACT HGLMS
(Lawsonia inermis)
Water soluble extract. Natural skin and hair dye. Anti-aging. Photoprotection. Hair color protection. Purifying. Antiseptic.NNY-99.5
VITAcareHOPS EXTRACT HGLMS
(Humulus lupulus)
Water soluble extract. Against hair loss. Anti- seborrhea. Antioxidant. Hair color protection. Purifying. Antiseptic. Antiirritant.Y-Y-99.5
VITAcareHORSE CHESTNUT EXTRACT H.GL. - M.S
(Aesculus hippocastanum)
Water soluble extract. Blood flow activator. Anti- cellulite. Anti-aging. Photoprotection.Y-Y-99.6
VITAcareHORSETAIL EXTRACT H.GL.-M.S.
(Equisetum arvense)
Water soluble extract. Firming. Epithelizing. Blood flow stimulation. Decongestant. Remineralizing. Stimulant. Revitalizing. Astringent. Seboregulating. Draining.Y-Y-99.5
VITAcareIVY EXTRACT H.GL. - M.S.
(Hedera helix)
Water soluble extract. Vessel-protector and venotonic. Anti-cellulite. Anti-inflammatory. Purifying.Y-Y-99.5
VITAcareJASMINE EXTRACT HGL - MSWater soluble extract. Relaxation and anti-stress cosmetics. Sensitive and irritated skin. Antiseptic.Y-Y-99.5
VITAcareJUNIPER EXTRACT GNBNWater soluble extract. Astringent. Sebum secretion regulation. Epithelizing. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic. Moisturizing. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection. Hair color protection.Y-Y-99.5
VITAcareKELP SEA EXTRACT H.GL.Water soluble extract. Moisturizing. Soothing. Anti- irritant. Anti-aging. Photoprotection. Hair color protection. Anti-cellulite. Decongestant. Purifying. Antiseptic.YNY-
VITAcareKIWI EXTRACT H.GL. - M.S.
(Actinidia chinensis)
Water soluble extract. Skin moisturizing. Free radicals scavenger. Natural fruit acids. Anti-aging.Y-Y-99.5
VITAcareLAMINARIA EXTRACT H.GL. - M.S.Water soluble extract. Body sculpture. Anti-cellulite. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic.Y-Y-99.5
VITAcareLAUREL EXTRACT H.GL.- M.S.Water soluble extract. Antioxidant. Anti- aging. Photoprotection. Hair color protection. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic. Wound healing. Epithelizing.YNY-99.5
VITAcareLAVENDER EXTRACT H.GL. - M.S.
(Lavandula angustifolia)
Water soluble extract. Relaxing. Insect repellent. Astringent. Regulator of sebum secretion. Wound healing. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic. Anti- inflammatory. Sensitive and/or irritated skin. Antioxidant. Anti-aging. Hair color protection. Photoprotection.Y-Y-99.6
VITAcareLEMON (FRUIT) EXTRACT H.GL. - M.S.
(Citrus limonum)
Water soluble extract. Antioxidant. Anti-aging. Anti- wrinkles. Cell regeneration and collagen synthesis stimulation. Venotonic and vessel-protection. Anti- dandruff. Hair conditioning.YNY-99.6
VITAcareLEMON (PEEL) EXTRACT GNBN
(Citrus limonum)
Water soluble extract. Venotonic and vessel- protection. Antioxidant. Anti-aging. Cell regeneration and collagen synthesis stimulation. Anti-dandruff. Hair conditioning.YNY-99.5
VITAcareLEMONGRASS EXTRACT
(Cymbopogon citratus)
Water soluble extract. Microcirculation activator. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic.YNY-0
VITAcareLIME EXTRACT H.GL. - M.S.
(Citrus aurantifolia)
Water soluble extract. Moisturizing. Hair care.Y-Y-99.6
VITAcareLIME TREE EXTRACT GNBNWater-soluble extract. Antioxidant. Astringent. Moisturizers. Sotener.Y-Y-99.5
VITAcareLINSEED EXTRACT H.GL. -M.S.Water-soluble extract. Repairs and rehydrates hair ibers for a resistant, healthy and shiny hair. Y-Y-99.5
VITAcareMALLOW EXTRACT H.GL. -M.S.
(Malva sylvestris)
Water soluble extract. TEWL regulating. Moisturizing. Emollient. Soothing. Venotonic and vessel-protection. Blood circulation stimulation. Decongestant.Y-Y-99.5
VITAcareMANGO EXTRACT GNBN
(Mangifera indica)
Water soluble extract. Anti-aging. Anti-wrinkles. Collagen synthesis stimulation. Free radical scavenging. Photoprotection. Hair color protection. Moisturizing. Exfoliating. Hair care.Y-Y-99.5
VITAcareMELON EXTRACT GNBN
(Cucumis melo)
Water soluble extract. Vitamin and mineral replenishing. Stimulant. Revitalizing. Humectant. MoisturizingY-Y-99.5
VITAcareMERISTEMATIC EXTRACT H.GL. - M.S.Water soluble extract. Anti-aging. Antioxidant. Free radical scavenger. Photoprotection. Sensitive or irritated skins.YNY-99.5
VITAcareMYRRH EXTRACT H.GL. - M.S.Sebum regulation. Astringent. Skin purifying. Anti- inflammatory. Acne-prone skin. Oral care.Y-Y-99.2
VITAcareNEEM EXTRACT GDBNWater soluble extract. Anti-inflammatory. Anti- irritant. Analgesic. Insect repellent. Antibacterial. Antifungal. Antiviral. Antioxidant. Photoprotection.Y-Y-99.5
VITAcareNIGUELLA EXTRACT H.GL. - M.S.Water soluble extract. Anti-aging. Photoprotection. Hair color protection. Anti-irritant. Purifying. Antiseptic.Y-Y-99.5
VITAcareNONI EXTRACT M.S.
(Morinda citriforia)
Water soluble extract. Anti-aging. Mature skin. Protection of hair coloration. Photoprotection. Anti- inflammatory. Soothing. Sensitive skin. Revitalizing. Stimulating. Tonifying. Antiseptic. Purifying.YNY-0
VITAcareNOURIXPERTWater-soluble extract. Moisturizing. Exfoliant. Toning.YNY-98.5
VITAcareOAT EXTRACT H.GL. - M.S.
(Avena sativa)
Water soluble extract. Moisturizing. Skin conditioning. Filmogenic. Anti-aging. Liting effect. Hair conditioner, moisturizer and repair. Purifying. Antiseptic. Y-Y-99.5
VITAcareOLIVE EXTRACT H.GL. - M.S.Water soluble extract. Antioxidant. Photoprotection. Skin and hair protection against oxidative processes. Anti-inflammatory. Anti-irritant. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic. Vasodilator. Relaxing.YNY-99.5
VITAcareONION EXTRACT GNBNWater soluble extract. Hair growth stimulation. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic. Anti- inflammatory. Anti-irritation. Antioxidant. Healing, Anti-aging. Photoprotection. Hair color protection Y-Y-99.5
VITAcareOPUNTIA EXTRACT PNBN
(Opuntia coccinellifera)
Water soluble extract. TEWL regulating. Moisturizing. Emollient. Wound healing. Re-epithelizing. Sensitive and mature skin. Cell regeneration stimulating. Exfoliating. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection. Hair color protection.YNY-0
VITAcareORANGE EXTRACT GNBN
(Citrus sinensis)
Skin moisturizing. Antioxidant. Natural fruit acids. Anti-aging.Y-Y-99.5
VITAcareORANGE FLOWER EXTRACTWater soluble extract. Tonifying. Purifying. Antimicrobial. Antiseptic.YNY-0
VITAcareORRIS EXTRACT H.GL. - M.S.Water soluble extract. Anti-aging. Antioxidant. Photoprotection. Hair color protection. Purifying. Antiseptic.Y-Y-99.5
VITAcarePALE ROSE EXTRACT H.GL. - M.S.
(Rosa centifolia)
Water soluble extract. Anti-aging. Antioxidant. Photoprotection. Hair color protection. Venotonic. Vascular protection. Anti-varicose veins. Stimulant of blood circulation. Astringent. Seboregulating.Y-Y-99.6
VITAcarePAPAYA EXTRACT H.GL. -M.S.
(Carica papaya)
Water soluble extract. Hair weakening. Exfoliating. Skin moisturizing. Free radicals scavenger. Natural fruit acids.Y-Y-99.7
VITAcarePARSLEY EXTRACT H.GL. -M.S.Water soluble extract. Anti-aging. Antioxidant. Free radical scavenger. Protection of skin and hair integrity against oxidative processes Photoprotection. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic.YNY-99.6
VITAcarePASSION FRUIT EXTRACT H.GL. - M.S.
(Passiflora quadrangularis)
Water soluble extract. Moisturizing. Reduces the aggressive actions of surfactant agents. Photoprotection. Anti-aging. Free radicals scavenger.Y-Y-99.6
VITAcarePEACH EXTRACT H.GL. - M.S.
(Prunus persica)
Water soluble extract. TEWL regulation. Moisturizing. Emollient. Filmogenic. Anti-aging. Tonifying. Wound healing. Antioxidant. Anti-free radicals. Photoprotection. Hair color protection. Exfoliating. Hair iber repairing. Hairstyle ixing.Y-Y-99.5
VITAcarePEARLESSENCERegenerating, accelerates cutaneous metabolism. Toniies and rejuvenates. Diminishes spots, reduces pores and blemishes. Hair care. Y-Y-99.5
VITAcarePHYTOPLANKTON EXTRACT HGL - LC - MS
(Marine phytoplankton)
Water soluble extract. Repairs oxidized proteins. Restores cell communication. Promotes barrier repair. Repairs skin homeostasis. Anti-inflammatory. Sensitive and irritated skin. Anti-cellulite. Remodeling. Slimming.N-Y-99.6
VITAcarePINE EXTRACT H.GL. - M.S.
(Pinus sylvestris)
Water soluble extract. Vessel-protection and venotonic. Blood flow activator. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection. Hair color protection. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic.Y-Y-99.5
VITAcarePINEAPPLE EXTRACT H.GL. - M.S.
(Ananas sativus)
Water soluble extract. Skin moisturizing. Emollient. Epithelizing. Firming. Anti-aging. Free radicals scavenger. Natural fruit acids. Exfoliating. Freshness.Y-Y-99.6
VITAcarePINK GRAPEFRUIT EXTRACT H.GL.PV. - SCONSWater soluble extract. Anti-aging. Antioxidant. Hair color protection. Photoprotection. Moisturizing. Refreshing. Smoothing. Hair conditioning. Antiseptic. Antimicrobial. Purifying.Y-Y-100
VITAcarePISTACHIO EXTRACT H.GL. PV. - SCONSWater soluble extract. Skin/hair conditioning and moisturizing. Anti-aging. Anti-wrinkles. Improvement of skin global appearance.N-Y-100
VITAcarePOMEGRANATE EXTRACT H.GL. - M.S.
(Punica granatum)
Water soluble extract. Astringent. Sebum secretion regulation. Soothing. Anti-inflammatory. Sensitive skin. Anti-dandruff. Antioxidant. Photoprotection. Anti-aging. Hair color protection.Y-Y-99.6
VITAcarePROVI LACTEO GDBNWater soluble extract. Moisturizing, smoothing and conditioning. Exfoliating. Vitamin and mineral replenishing. Skin stimulating and revitalizing. YNY-99.1
VITAcareQUACKGRASS EXTRACT H.GL. - M.S.Water soluble extract. Moisturizing. Mineralizing. Cell homeostasis. Epithelizing. Firming.Y-Y-99.5
VITAcareQUILLAJA EXTRACT H.GL. - M.S.
(Quillaia saponaria)
Water soluble extract. Seboregulating. Anti-hair loss. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic.Y-Y-99.5
VITAcareQUINOA EXTRACT H.GL. -M.S.
(Chenopodium quinoa)
Water soluble extract. Moisturizing. Nourishing. Emollient. Conditioning. Irritated or sensitive skin. Anti-aging. Photoprotection.Y-Y-99.5
VITAcareRED CLOVER EXTRACT H.GL. - M.S.Water soluble extract. Anti-aging. Mature skin. Firming. Antioxidant. Photoprotection. Anti- alopecia. Seboregulating.Y-Y-99.6
VITAcareRED TEA EXTRACT H.GL. -M.S.
(Thea sinensis)
Water soluble extract. Acts on the adipose tissue. Anti-cellulite. Anti-inflammatory. Anti-irritant. Anti-collagenase. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection. Hair color protection. Astringent. Sebum secretion regulation.Y-Y-99.6
VITAcareRED VINE EXTRACT GNBNWater soluble extract. Sebum secretion regulation. Wound healing. Purifying. Blood circulation activation. Antioxidant. Anti-aging.YNY-0
VITAcareROSEMARY EXTRACT GNBN
(Rosmarinus officinalis)
Water soluble extract. Anti-aging. Antioxidant. Photoprotection. Protection of skin and hair integrity against oxidative processes. Sensitive or irritated skin. Stimulates and/or revitalises hair growth. Deodorant.Y-Y-99.6
VITAcareROYALAMINRoyal jelly. Hair nutrition. Hair and skin conditioning, moisturizing and soothing. Anti-hair loss. Epithelization. Tissue regeneration. Tonifying. Anti- inflammatory. Anti-irritant. Calming. Purifying. Antiseptic. Y-Y-99.9
VITAcareSACRED LOTUS EXTRACT H.GL. - M.S.Water-soluble extract. Vasoprotector and venotonic. Activator of the microcirculation. Toning. General stimulant. Antioxidant. Anti-aging. Moisturizing.Y-Y-100
VITAcareSAGE EXTRACT H.GL. - M.S.Water soluble extract. Purifying. Antiseptic. Antioxidant. Seboregulating. Anti-perspirant. Anti- inflammatory. Anti-irritant. Anti-alopecia. Hair color booster. Restores hair shine. Astringent. Regulation of sebum secretion. Wound healing.Y-Y-99.4
VITAcareSAW PALMETTO EXTRACT GNBN
(Serenoa serrulata)
Water soluble extract. Humectant. Filmogenic. Moisturizing. Conditioning. Smoothing. Anti-hair loss. Oily skin and hair. Anti-irritant. Soothing.YNY-99.5
VITAcareSOY EXTRACT GNBN
(Glycine soja)
Water soluble extract. Anti-aging. Antioxidant. Photoprotection. Hair color protection. Moisturizing. Skin and hair conditioning.Y-Y-99.5
VITAcareST. JOHN'S WORT EXTRACT H.GL. - M.S.Water soluble extract. Anti-inflammatory. Sensitive and/or irritated skin. Anti-irritant. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic.YNY-99.6
VITAcareSTRAWBERRY EXTRACT M.S.
(Fragaria vesca)
Water soluble extract. TEWL regulating. Moisturizing. Anti-aging. Photoprotection. Hair color protection. Blood flow activation. Tonifying. Exfoliating.YNY-0
VITAcareSUNFLOWER EXTRACT H.GL. - M.S.
(Helianthus annuus)
Water soluble extract. Antioxidant. Free radical scavenger. Photoprotection. Protection of skin and hair integrity against oxidative processes. Hair color protection. Anti-inflammatory. Anti-irritant. Purifying. Antiseptic.Y-Y-99.5
VITAcareSWEET ALMOND EXTRACT SCONSWater soluble extract. Skin moisturizing and conditioning. Improves skin barrier function. Hair conditioning and repairing. .YNY-0
VITAcareSWEET CHERRY EXTRACT GNBN
(Prunus avium)
Water soluble extract. Revitalizing. Emollient. Moisturizing. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection. Collagen synthesis stimulation.Y-Y-100
VITAcareTEPESCOHUITE EXTRACT PSPWater soluble extract. Anti-seborrhea. Skin and hair seboregulating. Wound healing. Epithelizing. Firming. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic.YNY-0
VITAcareTHYME EXTRACT H.GL. -M.S.Water soluble extract. Anti-seborrhea. Antimicrobial. Purifying and antiseptic. Anti-inflammatory. Anti- irritant. Antioxidant. Protection of skin and hair integrity against oxidative processes.YNY-99.7
VITAcareTOMATO EXTRACT H.GL. -M.S.Water soluble extract. TEWL regulation. Moisturizing. Cell renewal stimulation. Exfoliating. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection. Hair color protection.Y-Y-99.5
VITAcareTURMERIC EXTRACT H.GL. - M.S.
(Curcuma longa)
Water soluble extract. Anti-inflammatory. Sensitive and/or irritated skin. Wound healing. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection. Depigmenting. Antimicrobial. Antiseptic. Insect repellent.YNY-0
VITAcareVANILLA EXTRACT H.GL. -M.S.
(Vanilla planifolia)
Water-soluble extract. Moisturizing. Exfoliating. Purifying and antiseptic. Antioxidant. Protects the skin and hair from oxidative processes.Y-Y-99.6
VITAcareWAKAME EXTRACT H.GL. -M.S.Water soluble extract. Moisturizing. Soothing. Conditioning. Stimulation of cell metabolism. Epithelization. Tissue regeneration. Tonifying. Anti- hair loss. Antioxidant. Anti-aging.Y-Y-99.6
VITAcareWALNUT LEAF EXTRACT PNBNWater soluble. Calming. Protection. Conditioning.Y-Y-0
VITAcareWATERMELON EXTRACT H.GL. - M.S.
(Citrullus vulgaris)
Water soluble extract. Moisturizing. Sotening. TEWL regulating. Refreshing. Soothing.Y-Y-99.6
VITAcareWHEAT GERM EXTRACT CNSN
(Triticum vulgare)
Water soluble extract. Skin and hair conditioning. Moisturizing. Hair restructuring. Photoprotection. Protection of hair color. Filmogenic. Tensor. Anti- aging. Anti-irritant.YNY-0
VITAcareWHEAT GLUTEN S WNGN
(Triticum vulgare)
Hair conditioning. Improves hair combability. Hair repairing. Nourishing. Moisturizing. Restores hair shine. Skin elasticity. Anti-aging. Improves skin irmness. Film forming. Foam stabilization.YNY-99.1
VITAcareWHITE LILY EXTRACT GNBNWater soluble extract. Anti-inflammatory. Soothing. Hydrating. Emollient. Dry, irritated or sensitive skin. Y-Y-99.6
VITAcareWHITE NETTLE EXTRACT M.S.Water soluble extract. Astringent. Sebum secretion regulation. Purifying. Antiseptic. Epithelizing. Moisturizing. Soothing. Emollient.YNY-0
VITAcareWHITE TEA EXTRACT GNBNWater soluble extract. Anti-aging. Photoprotection. Hair color protection. Anti-inflammatory. Anti- irritant. Anti-cellulite. Microcirculation activator.Y-Y-99.6
VITAcareWILD PANSY EXTRACT H.GL. - M.S.Water soluble extract. Sebum secretion regulation. Epithelizing. Purifying. Antiseptic. Anti-inflammatory. Soothing. Moisturizing. Blood circulation stimulation. Decongestant. Antioxidant. Anti-aging.Y-Y-99.7
VITAcareWILLOW EXTRACT GNBN
(Salix alba)
Water soluble extract. Anti-inflammatory. Anti- irritation. Astringent. Seboregulating.Y-Y-99.6
VITAcareYARROW EXTRACT H.GL. -M.S.
(Achillea millefolium)
Water soluble extract. Anti-inflammatory. Sensitive and/or irritated skin. Anti-irritant. Decongestant. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection. Astringent. Sebum secretion regulation. Epithelizing.Y-Y-99.5
VITAcareYUCCA EXTRACT H.GL. -M.S.Water soluble extract. Aged skin. Anti-inflammatory. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic.Y-Y-99.6
OILYcareALOE VERA OILOil. Antioxidant. Anti-aging. Moisturizing. Emollient. Anti-inflammatory. Sensitive skin. Wound healing.YNY-100
OILYcareAMBER OILAntioxidant and regenerative. Anti-inflammatory.NNY-100
OILYcareANTICELLULITE OILOil. Anti-cellulite. Lipolytic. Anti-edema. Blood Flow Activator. Anti-inflammatory.YNY-99.97
OILYcareARNICA OIL
(Arnica montana)
Oil. Anti-irritant. Moisturising. Anti-microbial. Hair growth delayerYNY-99.97
OILYcareASIATIC CENTELLA OIL
(Centella asiatica)
Oil. Firming. Epithelizing. Wound healing. Moistu- rizing. Emollient. Tonifying. Blood flow activator. Anti-cellulite.YNY-100
OILYcareAVOCADO OIL
(Persea gratissima)
Emollient. Anti-aging. Stimulates the skin. Improves dermal metabolism. Moisturizing. Emollient. Wound healing. Hair conditioning and repairing. Anti-hair loss.Y-Y-100
OILYcareBALM MINT OIL
(Melissa officinalis)
Oil.YNY-99.96
OILYcareBIRCH OILOil. Anti-cellulite. Firming. Anti-inflammatory. Sensi- tive and/or irritated skin. Anti-seborrhea. Hair care. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic.YNY-100
OILYcareBORAGE OIL
(Borago officinalis)
Oil. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic. Stimulating actions on the skin barrier function. Emollient. An- tioxidant. Anti-aging. Hair color protection. Photo- protection.YNY-99.97
OILYcareCALENDULA OIL (TOCOPHE-ROL)Oil. Anti-inflammatory. Sensitive and/or irritated skin. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic.YNY-100
OILYcareCARROT OIL
(Daucus carota)
Skin protection. Free radicals scavenger. Enhances suntan. Protection of skin and hair against oxidative processes. Anti-aging. Improves wrinkles and rou- ghness of mature skin. Skin and hair repairing. Skin barrier restoring. Emollient. Sotening.YNY-100
OILYcareCEREAL GERM OILOil. Emollient agent for cosmetic formulations inten- ded for body or hair treatment. Restores the barrier function of the skin. Sensitive and / or irritated skin. Hair loss. Protection of skin and hair against oxida- tive processes. Protects the skin from UV radiation induced by oxidative effects.YNY-99.97
OILYcareCHAMOMILE OIL
(Chamomilla recutita)
Oil. Anti-inflammatory. Sensitive and/or irritated skin. Soothing. Repairing. Antimicrobial. Antiseptic. Purifying. Wound healing. Re-epithelizing. Hair ligh- tening and brightening.YNY-99.97
OILYcareCLOVE OIL
(Eugenia Caryophyllus)
Oil.YNY-99.96
OILYcareCOCONUT OILOil. Protect and repair the hair without flattening it. Emollient. Moisturizing. Purifying. Insect repellent.Y-Y-100
OILYcareCONEFLOWER OIL
(Echinacea angustifolia)
Oil. Aged skin. Wound healing. Moisturizing. Firming. Conditioning. Anti-inflammatory. Anti-irritant. Para- ben freeYNY-99.97
OILYcareCORN OILOil. Moisturizing. Nutritious. Emollient. Conditioner. Anti-aging.YNY-100
OILYcareDAMIANA OILOil. Toning. Bracing. Purifying.YNY-99.97
OILYcareDOG ROSE OILOil. Anti-aging. Protection of capillary coloration. Photoprotection. Vascular protector. Stimulating circulation. Hair loss.YNY-100
OILYcareEUCALYPTUS OIL
(Eucalyptus globulus L.)
Oil. Anti-inflammatory. Soothing. Antimicrobial. Antiseptic. Purifying. Wound healing. Anti-edema. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection.YNY-99.97
OILYcareFRUITS OF THE FOREST OILOil. Blood flow activator. Vasodilator and vasopro- tective. Antioxidant. Regulation of TEWL and skin ba- rrier function. Sebum secretion regulating.YNY-99.96
OILYcareGINGER OIL
(Zingiber officinale)
Oil. Anti-inflammatory. Sensitive and/or irritated skin. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection. Hair color protection.YNY-99.97
OILYcareGINSENG OIL
(Panax ginseng C.A.)
Oil. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection. Anti- septic. Purifying.YNY-100
OILYcareGRAPE SEED OILOil. Skin repairing. Moisturizing. Emollient. Protective. Purifying. Antiseptic.YNY-100
OILYcareGREEN COFFEE OILOil. Anti-cellulite. Slimming. Body sculpture. Tonif- ying. Stimulating. Anti-inflammatory. Soothing. An- tioxidant. Anti-aging. Photoprotection.YNY-100
OILYcareGREEN TEA OIL
(Camelia sinensis)
Oil. Tan accelerator. Antioxidant. Photoprotection. Hair color protection. Blood flow activator. Moisturi- zing. Emollient.YNY-99.9
OILYcareHAMAMELIS OIL
(Hamamelis virginiana)
Oil. Antioxidant. Anti-aging. Anti-wrinkles. Photopro- tection. Improves general blood circulation. Antisep- tic.YNY-99.97
OILYcareHAZELNUT OILOil. Skin barrier repairing. Moisturizing. Emollient. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection. Hair color protection.YNY-100
OILYcareHIBISCUS OIL
(Hibiscus sabdariffa L.)
Oil. Free radical scavenger. Photoprotection. Hair color protection. Sensitive and irritated skin. Para- ben freeYNY-100
OILYcareHORSE CHESTNUT OIL
(Aesculus hippocastanum)
Oil. Restoration of skin structure and elasticity. Moisturizing. Anti-inflammatory. Skin conditioning.YNY-99.97
OILYcareIMMORTELLE OILOil. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection. Anti- septic. Purifying.YNY-100
OILYcareIVY OIL
(Hedera helix)
Oil. Skin barrier repairing. Moisturizing. Emollient. Anti-inflammatory. Anti-irritant. Antioxidant. An- ti-aging. Photoprotection. Hair color protection.YNY-99.97
OILYcareJASMINE OIL L.C.Oil. Relaxation. Anti-stress. Anti-inflammatory. Sen- sitive and/or irritated skin. Animicrobial. Antiseptic. Purifying.YNY-99.96
OILYcareJOJOBA OIL
(Simondsia chinensis)
Oil. Moisturizing. Filmogenic. TEWL regulation. Vel- vety skin. Enhances elasticity. Hair care. Sensitive scalp. Hair conditioning and repairing.Y-Y-100
OILYcareKELP SEA OILOil. Anti-aging. Photoprotection. Moisturizing. Soo- thing. Antiirritant. Sensitive or irritated skin.YNY-100
OILYcareLAVENDER OIL
(Lavandula angustifolia)
Oil. Antimicrobial. Antiseptic. Astringent. Sensitive and/or irritated skin. Relaxing. Insect repellent. An- tioxidant. Anti-aging. Hair color protection. Photo- protection.YNY-99.97
OILYcareLEMON OIL
(Citrus limonum)
Oil. Relaxing. Anti-inflammatory. Sensitive and/or irritated skin. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotec- tion. Hair color protection. Antimicrobial. Antiseptic. Insect repellent.YNY-99.97
OILYcareLINSEED OILOil. Moisturizing, emollient and conditioning. An- ti-hair loss. . YNY-100
OILYcareMACADAMIA OIL
(Macadamia terniflora)
Oil. Anti-aging. Anti-free radical. Nourishing. Smoo- thing. Moisturizing. Wound healing. Aromatherapy.YNY-100
OILYcareMEDITERRANEAN OIL
(Olea europaea)
Oil. Anti-aging. Anti-wrinkles. Antioxidant. Moistu- rizing. Repairs barrier function. Skin protection and prevention. Hair conditioning. Hair color protection. Against hair loss. Purifying. Antiseptic. Deodorant.Y-Y-100
OILYcareMINT OIL
(Mentha piperita)
Oil. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic. Anti-inflam- matory. Anti-irritant. Antioxidant. Anti-aging. Photo- protection. Hair color protection.YNY-99.97
OILYcareMONOI OILOil. It is a naturally concentrated emollient which penetrates the skin, re-hydrates the layers of the epidermis and shields skin against external damages including sun and wind. Results are immediate: skin is sotened and less wrinkled, more hydrated, more youthful and healthier looking. Y-Y-100
OILYcareMYSTIC OILOil complex containing monoA-, argan, macadamia, olive, myrrh and palm oil. YNY-100
OILYcareOAT OIL
(Avena sativa)
Oil. Skin barrier repairing. Moisturizing. Emollient. Skin conditioner. Sensitive or irritated skin.YNY-99.97
OILYcarePASSION FRUIT OILOil. Antioxidant. Anti-aging. Mature skin. An- ti-wrinkles. Photoprotection. Skin and hair repairing. Moisturizing. Soothing. Sensitive or irritated skin.YNY-100
OILYcarePEPPER OIL
(Piper nigrum)
Oil. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic. Microcir- culation activator. Skin barrier repairing. Emollient.YNY-100
OILYcareQUINOA OILY EXTRACTOil. Moisturizing. Nutritious. Emollient. Conditioner. Sensitive and / or irritated skin. Anti-aging. Photo- protection.YNY-100
OILYcareRASPBERRY OILOil. Antioxidant, anti-aging. Photoprotection and hair color protection. Moisturizing, emollient, repai- ring, conditioning. Sensitive and / or irritated skin. Protection for skin and hair. Heat protection for hair care. YNY-100
OILYcareROSE OIL
(Rosa centifolia)
Oil. Antioxidant. Anti-aging. Hair color protection. Photoprotection. Vascular protector. Stimulant of blood circulation. Anti-hair loss.YNY-99.97
OILYcareROSEMARY OIL
(Rosmarinus officinalis)
Oil. Antioxidant. Anti-aging. Anti-inflammatory. Soo- thing. Anti-irritant.YNY-100
OILYcareSEA BUCKTHORN OIL A.S.Oil. Protects the skin from adverse conditions. Preserves skin's vitality. Skin barrier repairing. Moisturizing. Sensitive or irritated skin. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection. Antibacterial. Purifying. Antiseptic.YNY-99.97
OILYcareSEAWEED (FUCUS) OILOil. Action on subcutaneous fat accumulation. Body sculpting. Anti-cellulite. Eyelid bags reduction. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection. Hair color protection.YNY-99.9
OILYcareSESAME OIL
(Sesamum indicum L)
Oil. Anti-aging. Antioxidant. Photoprotection. Mois- turizing. Sensitive and irritated skin. Antimicrobial. Deodorant.YNY-100
OILYcareSHEA BUTTER OILOil. Emollient for skin and hair care. Skin and hair repair and/or conditioning activity. Sensitive and/or irritated skin and scalps. Photoprotection. Purifying and antiseptic.YNY-100
OILYcareSILK TOUCH OILHair care oil complex containing chamomile oil, monoA- oil and grape seed oil to moisturize, protect and repair hair ibers, in addition to soothing scalp irritations. YNY-99.97
OILYcareSOFT TOUCH OILHair care oil complex containing flaxseed oil, monoA- oil and musk rose oil to moisturize, repair, regenerate and stimulate hair ibers. YNY-100
OILYcareSOYBEAN OIL
(Glycine soja)
Oil. Emollient agent for cosmetic formulations aimed at body or hair treatment. It recovers the skin barrier function.Sensitive and/or irritated skin. Anti-hair loss. Skin and hair protection against oxidative processes. It protects skin from UV radiation-induced oxidative effects.YNY-100
OILYcareST. JOHN'S WORT OIL
(Hypericum perforatum)
Oil. Moisturizing. Conditioning. Emollient. Soothing. Purifying. Antiseptic.YNY-100
OILYcareSUNFLOWER OILOil. Moisturizing and emollient. Antioxidant, photo- protection. Anti-hair loss. Hair coinditioning. Purif- ying and antiseptic. . YNY-100
OILYcareSWEET ALMOND OILOil. Moisturizing. Emollient. Skin barrier repairing. Reepithelizing.Y-Y-100
OILYcareTEA OIL
(Camelia sinensis)
Oil. Tan accelerator. Antioxidant. Photoprotection. Hair color protection. Blood flow activator. Moisturi- zing. Emollient.YNY-99.97
OILYcareTEA TREE OILOil. Antiseptic and bactericide. Mild local anesthetic effects. Soothing. Calming. Wound healing. An- ti-dandruff.Y-Y-100
OILYcareTEPESCOHUITE OIL
(Mimosa tenuiflora)
Oil. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection. Hair color protection. Wound healing. Barrier function restoring. Epithelizing. Firming. Hair and skin condi- tioning. Seboregulating.YNY-99.96
OILYcareVANILLA OILOil.YNY-100
OILYcareVELVET TOUCH OILOil complex containing coconut oil, monoA- oil and macadamia oil. Y-Y-100
OILYcareVITAMIN F - GLYCERIC ESTEREmollient. Anti-aging. Skin conditioning.YNY-100
OILYcareVITAOILSVegetable oils complex composed of avocado, co- conut, sunflower, argan and linseed oil. YNY-100
OILYcareVITAOILS NUTRIOil complex with macadamia oil and monoA- oil, combined with quinoa extract, to moisturize, repair, protect and strengthen hair. YNY-100
OILYcareVITAOILS PLUSVitaoils Plus is an oily complex that contains sun- flower oil, coconut oil, linseed oil, avocado oil, argan oil, macadamia oil and olive oil. YNY-100
OILYcareVITAOILS REPAIROil complex containing different oils: avocado, sun- flower, macadamia and musk rose. YNY-100
OILYcareWHEAT GERM OIL
(Triticum vulgare)
Oil. Skin and hair conditioning and moisturizing. Soothing. Emollient. Firming. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection. Stimulant of capillary microcircula- tion. Prevents stretch marks. Anti-hair loss.YNY-100
OILYcareWHEAT GERM OIL PNBWOil. Cutaneous and capillary conditioner and moistu- rizer. Pain relieving. Emollient. Firming. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection. Stimulant of the micro- circulation. Prevents stretch marks. Hair loss.YNYN0
OILYcareYARROW OILOil. Anti-inflammatory. Decongestant. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic.YNY-100
SPARKcarePOLYPLANT 7 HERBS GNBNCombination of water soluble extracts. Calming. Astringent. Purifying. .YNY-99.4
SPARKcarePOLYPLANT A/C HGL - MSBlood flow activator. Anticellulite. Anti-inflammato- ry effect. Free radicals scavenger. Anti-aging. Cell membrane protector. Skin purifying.Y-Y-99.5
SPARKcarePOLYPLANT A/S M.S.Antiseptic. Antiseborrhoea. Stimulant. Prevents hair loss.YNY-0
SPARKcarePOLYPLANT ALPINE HERBS SCONSWater soluble extract. Anti-irritant. Anti-inflammato- ry. Calming. Sensitive skin. Antimicrobial. Purifying. Antiseptic. Antifungal. Insect repellent. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection. Anti-alopecia. Hair ton- ic. Color booster. White hair. Shine.Y-Y-100
SPARKcarePOLYPLANT ANTI-FATIGUE H.GL. - M.S.Water soluble extract.YNY-0
SPARKcarePOLYPLANT BYELINES HGL - MSWater soluble extract. Anti-wrinkles. Increases collagen synthesis. Stimulates dermal metabolism. Anti-aging. Skin irmness. Epithelizing. Free radicals scavenger. Photoprotection. Hair color protection.YNY-99.5
SPARKcarePOLYPLANT DERMOFRUIT GNBNMultiactive combination of extracts: antioxidant. Photoprotection.Calming.Moisturising. Anti-celluliteN-Y-99.5
SPARKcarePOLYPLANT FRUITS GNBNHydrating, emollient and sotening. Antioxidant. Stimulates collagen synthesis. Y-Y-99.5
SPARKcarePOLYPLANT HAIR GNBNWater soluble extract. Hair care. Anti-hair loss. An- ti-seborrhea. For greasy hair. Anti-dandruff.Y-Y-99.5
SPARKcarePOLYPLANT MARINE H.GL. - M.S.Water soluble extract. Tonifying. Energizing. Stim- ulant. Revitalizing. Stimulates the skin. Men's care. Moisturizing. Filmogenic. Soothing.Y-Y-99.7
SPARKcarePOLYPLANT MARINE SEA-WEEDS GNFNWater soluble extract. Energizing. Tonifying. Revital- izing. Stimulant. Moisturizing. Filmogenic. Soothing. .Y-Y-99.6
SPARKcarePOLYPLANT MOISTURIZING GNBNWater soluble extract. Regulation of skin moisturiz- ing. Refreshing effect. Tonic effect. Anti-inflammato- ry effect. .YNY-0
SPARKcarePOLYPLANT NORMAL HAIR GNBNBlend of extracts and seaweed with moisturising and conditioning hair care activity. .YNYN99.5
SPARKcarePOLYPLANT OILY SEAWEEDOil soluble extract. Anti-cellulite. Anti-inflammato- ry. Soothing. Skin properties improvement. Firming. Moisturizing. Antioxidant. Anti-aging.YNY-99.97
SPARKcarePOLYPLANT OILY SKIN GNBNWater soluble extract. Anti-inflammatory. Decon- gestant. Seboregulating. Antiseptic. Wound healing. Antimicrobial.Y-Y-99.5
SPARKcarePOLYPLANT PERFESKIN H.GL.- M.S.Water soluble extract. Venotonic and vessel-protec- tion. Stimulation of general blood circulation. Anti-in- flammatory. Anti-cellulite. Sensitive and/or irritated skin.YNY-0
SPARKcarePOLYPLANT PURIFYING GNGNBlend of extracts with purifying , anti-microbial and astringent activity. YNY-99.1
SPARKcarePOLYPLANT RED FRUITS H.GL. - M.S.Skin moisturizing. Free radicals scavenger. Natural fruit acids.Y-Y-99.6
SPARKcarePOLYPLANT STIMULANT GNBNBlend of energising and revitalising extracts. Para- ben free.YNY-99.5
IMAGINEcarePURESKIN NNSNBiosulphur fluid. Sebum regulation for oily skin. Hair care. Antifungal. Purifying. Antiseptic.NNY-1.7
IMAGINEcareHAMAMELIS RAIN
(Hamamelis virginiana L.)
Distillate. Anti-aging. Anti-inflammatory. Sensitive or irritated skin. Antiseptic. Purifying.YNY-0
IMAGINEcareLAVENDER RAIN
(Lavandula angustifolia P.Miller.)
Distillate. Anti-aging. Antioxidant. Hair color protec- tion. Photoprotection. Purifying. Antiseptic. Anti-in- flammatory. Sensitive and/or irritated skin. Insect repellent.YNY-0
IMAGINEcareORANGE BLOSSOM RAIN
(Citrus sinensis)
Distillate. Antimicrobial. Antiseptic. Tonifying. Purify- ing. Anti-cellulite.YNY-0
IMAGINEcareROSE RAIN
(Rosa damascena.)
Distillate. Venotonic. Vascular protection. Stimulant of blood circulation. Anti-varicose veins. Antioxidant. Anti-aging.YNY-0
IMAGINEcareHYDROLYZED SOY WNGNHydrolyzed. Hair conditioning, moisturizing and repairing. Skin conditioner. Liting effect. Filmogenic. . YNY-99.3
IMAGINEcareHYDROLYZED OAT
(Avena sativa)
Hydrolyzed. Skin conditioner. Moisturizer. Liting effect. Filmogenic. Hair conditioner, moisturizer and repair. YNY-99.5
IMAGINEcareHYDROLYZED CEREALS WNGN
(Glycine soja,Triticum vulgare,)
Hydrolyzed. Water soluble extract. Filmogenic. Mois- turizing. Anti-free radical. Hair repairing. Facilitates hair combing. Hair shine. .YNY-0
IMAGINEcareOLIVE MILK
(Olea europaea)
Milk. Antioxidant. Anti-aging. Photoprotection. Hair color protection. Skin repair. Moisturizing. Soothing. Anti-inflammatory. Anti-irritant. Sun protection. Puri- fying. Antiseptic. Relaxing.YNY-87.2
IMAGINEcareSWEET ALMOND MILK - NAT
(Prunus dulcis)
Milk. Hair and skin care. Moisturizing. Conditioning. Repairing. Emollient.Y-Y-98.4
IMAGINEcareCOCONUT MILK MSMilk. Hair conditioning and repairing. Hair protec- tion. Skin moisturizing and conditioningYNY-94.3
IMAGINEcareRICE MILK NATMilk. High content in proteins and phytic acid which makes it suitable as a protecting shield and condi- tioner. .YNY-
IMAGINEcareVANILLA MILK GNCNMilk. Moisturizing. Exfoliating. Purifying and antisep- tic. Antioxidant. Protects the skin and hair from oxi- dative processes. Photoprotector.YNY-94.6
IMAGINEcareQUINOA MILK M.S.Milk. Moisturizing. Nutritious. Emollient. Conditioner. Sensitive and / or irritated skin. Anti-aging. Photo- protection.YNY-96
IMAGINEcareCOTTON MILK WNCN
(Gossypium sp.)
Milk. Skin sotness. Emollient. Nourishing. Skin condi- tioning. Hair conditioning. Moisturizing.YNY-94.8
IMAGINEcareOAT MILK M.S.
(Avena sativa)
Milk. Water-soluble extract. Moisturizer. Skin condi- tioner. Anti-aging. Lit effect. Conditioner, moistur- izer and hair repair. Purifying. Antiseptic. YNY-99.7
IMAGINEcareSEA MINERALS EXTRACT H.G.Minerals. Water soluble extract. Energizing. Helps restoring the ionic balance of the skin. Moisturizing. Tonifying. Stimulating. Epithelizing. Antioxidant. Anti-agingYNY-0
IMAGINEcareMULTIMINERAL COMPLEX II WNGNMinerals. Water-soluble extract. Antioxidant. Mature skin Reepitlisation. Firming. Toning Stimulating. Body vigor.YNY-94
IMAGINEcareRASPBERRY VINEGAR SCONSVinegar. Moisturizing. Antioxidant. Cellular regen- erator. Anti-aging. Astringent. For oily hair.Y-Y-100
IMAGINEcareHERBAL VINEGAR M.S.Vinegar. Skin protection. Anti-inflammatory. Hair conditioning. Provides shine to the hair. Protects hair color.YNYN0
IMAGINEcareHIBISCUS VINEGAR M.S.Vinegar. Antioxidant. Photoprotection. Hair color protection. Exfoliating. Anti-dandruff. Astringent. Purifying. Anti-seborrhoea. Oily hair.Y-Y-100
IMAGINEcareAPPLE VINEGARVinegar. Cell regeneration by its AHAs content. Anti- oxidant. Astringent.Y-Y-100
IMAGINEcareFRUIT VINEGAR M.S.Vinegar. Hair conditioning. Provides shine to the hair. Hair color protection. Skin protection. Anti-inflam- matory. Moisturizing. Improves combability.YNY-89.4
IMAGINEcareSOLUBLE PROVIT QNBNVitamins. Water soluble extract. Stimulates the skin. Energizes tired skin. Improves skin microcirculation.YNY-70.9

หากสนใจสินค้ากรุณาติดต่อ Click