AHA หรือ Alpha Hydroxy Acids คือสารที่ได้จากผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นกรด มีหลายชนิด และ ถูกเรียกโดยรวมว่า “กรดผลไม้” มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการ ผลัดเซลล์ผิว (Exfoliation) และ เพิ่มความชุ่มชื้น (Hydration) ให้แก่ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

      Pronalen fruit acid  คือ สารสกัดรวมความเข้มข้นสูงจากผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวตามธรรมชาติหลายชนิด เช่น องุ่น สับปะรด มะนาว และ เสาวรส จึง มีคุณสมบัติเป็น AHA ตามธรรมชาติ และสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามความเข้มข้นของ AHA คือ