สารสกัดจากพืช นับเป็นสารที่นิยมใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางอย่างแพร่หลาย แต่ในความเป็นจริงแล้ว สารสำคัญที่สกัดได้จากพืชจะมีปริมาณแตกต่างกันไปขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ขั้นตอนในการเพาะปลูก ฤดูกาลเก็บเกี่ยว รวมไปจนกระทั่งวิธีการในการสกัด ด้วยเหตุนี้ สารจากพืชชนิดเดียวกัน อาจไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันเสมอไป

       สารกลุ่ม Pronalen คือ สารสกัดจากพืชที่มีการวิเคราะห์ปริมาณ สารสำคัญ เช่น Protein, Sugar และ Amino acid รวมไปจนกระทั่ง สารเฉพาะ เช่น Caffeine, Ginsenoside, Anthocyans ฯลฯ ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพ ที่ได้จากสารสกัดอย่างเต็มเปี่ยม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ   Click

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ   Click

Pronalen Group

** ตัวแทนจำหน่ายสินค้า Provital S.A อย่างเป็นทางการ**